Kuntotarkastukset ja lämpökameramittaukset

Teemme kiinteistöjen sähkölaitteiden kuntotutkimuksia ja lämpökamerakuvauksia. Kuntotutkimuksessa kirjaamme ylös kiinteistön sähkölaitteiden mahdolliset puutteet ja vaadittavat korjaus/huoltotoimenpiteet. Kuntotutkimuksen yhteydessä annamme tarvittaessa myös ohjeita sähkölaitteiden energiankulutusta koskevissa asioitta. Teemme mielellämme myös tarjouksen mahdollisten vikojen huolto/korjaustöistä.

Meillä on Seti Oy:n myöntämät sähkölaitteiston kuntotutkija- sekä lämpökuvaus-sertifikaatit.

Miksi sähkölaitteiden kuntotutkimus on tärkeää?

Tukesin 2005 tekemän tutkimuksen mukaan merkittävimmät sähkölaitteistopalojen syyt olivat erilaiset tekniset viat, joiden osuus oli yli 90 %. Vajaa puolet sähkölaitteistopaloista sai alkunsa huonoista liitoksista jako- tai pääkeskuksissa, jakorasioissa tai kojerasioissa.

Tyypillisesti sähkölaitteissa ja -laitteistoissa paloon johtaneiden teknisten vikojen taustalta oli löydettävissä erityisesti puutteellista tai jopa kokonaan laiminlyötyä kunnossapitoa. Tutkimuksessa todettiin: ”Näyttääkin siltä, että sähköpaloon johtavat tekniset viat aiheutuvat käyttötavoista, eikä suunnittelu tai valmistusvirheillä tunnu olevan merkittävää roolia sähköpalojen syttymisessä.”

Lähde: Sähköpalot Suomessa. TUKES -julkaisu 2/2005